Vad är Näthat


Med själva ordet Näthat menar man oftast hot och trakasserier på nätet som till exempel om någon skriver en kränkande eller hatisk kommentar till någon eller om någon. 
Näthat är ingen juridisk term utan ett samlingsbegrepp och kan handla om olika typer av brott. Ibland kallas det internettrakasserier eller nätmobbning. Egentligen finns det inga särskilda lagar för hot och trakasserier på nätet utan det gäller samma regler här som tex på skolgården eller på arbetsplatsen. Det speciella med det som händer på nätet är att det snabbt kan få stor spridning. En annan skillnad är att informationen finns kvar under lång tid, kanske för alltid. Vidare kan den eller de som ligger bakom gärningen ofta förbli anonyma eftersom polisen inte alltid får den information som behövs från internetoperatörerna. Dessutom lagras inte sällan informationen utomlands vilket kan bli en försvårande omständighet.

Ett annat problem är att det kan vara svårt att avgöra vad som är brottsligt eller inte. Är du utsatt för något som känns jobbigt, men inte vet om det rör sig om ett brott, kontakta alltid polisen eller anmäl för säkerhets skull. Samma person som har utsatt dig kan också ha utsatt andra. Därför kan din anmälan bidra till att fler brott klaras upp. Dessutom får samhället en bild av hur stort problemet är.

Att bli utsatt för näthat kan innebära att man blir kränkt, förolämpad, sårad eller förödmjukad via internet. Det kan handla om att någon lägger upp bilder på internet mot din vilja, att någon skriver något nedsättande om dig på ett forum eller sprider falska rykten. 
En del meddelanden och inlägg kan upplevas som mycket obehagliga, kränkande och hotfulla utan att de är olagliga. I andra fall kan kränkningarna vara så allvarliga att de betraktas som brott. Det kan exempelvis handla om olaga hot, ofredande, förtal, identitetsstöld eller utnyttjande av minderåriga för sexuella ändamål. 
Det är inte enbart den som lägger ut informationen som begår en brottslig handling, utan även den som sprider informationen vidare, till exempel genom att dela eller retweeta ett meddelande.
I vissa fall kan du bli utsatt för återkommande kränkningar, varför det istället kan vara frågan om olaga förföljelse eller så kallad stalkning. Olaga förföljelse är ett samlingsbrott som innebär att gärningarna utgör ett led i en upprepad kränkning av en persons integritet.


Källa: https://www.mysafety.se/digitalskyddOm du har blivit utsatt för någon typ av kränkningar på nätet är det viktigt att du anmäler så snabbt till polisen. Anmäl brottet genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Oftast är det svårt att själv bedöma hur allvarligt själva hotet är. Men tänk samma person kanske utsätter någon annan för samma sak och därför kan just din anmälan bidra till att ännu flera brott kan lösas. Dessutom får samhället och framför allt polisen en större bild om hur stort problemet faktiskt är. 

Om man blir utsatt för anklagelser på internet och polisanmäler det, kan det rubriceras som förtal eller förolämpning.

Läs mer om detta här
Källa: Polisen

Tänk på att spara alla kommentarer om du har råkat ut för näthat!!


Anmäl om du har blivit utsatt för någon typ av kränkning.